Kinderoppas

Sluit dit vensterDe kinderoppasdienst geeft ouders met kleine kinderen de kans om ontspanning te nemen, boodschappen te doen, familiale en andere verplichtingen na te komen, kortom van huis weg te kunnen terwijl de kinderen in goede handen zijn.

Vraag tijdig een oppas aan (liefst enkele dagen op voorhand); alleen zo hebben wij de mogelijkheid om een oppas voor u te vinden.


Plaatselijke coördinator:

Marianne Roels-Vandoorne, Brielweg 11 (babysit@gezinsbondjabbeke.be)
Telefoon: 050/377681 (liefst na 19h30)
Kinderoppastarieven vanaf 1/1/2008
één uurtarief 3 €
Overnachting
(22 tot 8 uur + ontbijt)
15 €
Minimumvergoeding
(minder dan 2 uren)
6 €
Feestdag
(pasen, kerstavond en oudejaarsavond,...)
50 €.
Verzekering 1.2 €


Bij inslapen betaalt men het voorziene tarief tot 22u (eenheidstarief van 3 euro). Tussen 22u en 8u ´s morgens betaalt u een inslaapvergoeding van 15 euro. Een minimumvergoeding (minder dan 2 uren) bedraagt 6,00 euro. Bij dit alles dient nog 1,20 EUR per prestatie gerekend te worden als verzekering.


Nieuwe kinderoppastarieven vanaf 1/2/2012
één uurtarief 4 €
Overnachting
(22 tot 8 uur + ontbijt)
20 €
Minimumvergoeding
(minder dan 2 uren)
8 €
Feestdag
(pasen, kerstavond en oudejaarsavond,...)
50 €.
Verzekering 1.5 €


Bij inslapen betaalt men het voorziene tarief tot 22u (eenheidstarief van 4 euro). Tussen 22u en 8u ´s morgens betaalt u een inslaapvergoeding van 20 euro. Een minimumvergoeding (minder dan 2 uren) bedraagt 8,00 euro. Bij dit alles dient nog 1,50 EUR per prestatie gerekend te worden als verzekering.


Reglement kinderoppasdienst.

Doelstelling.
De kinderoppasdienst geeft ouders met kleine kinderen de kans om ontspanning te nemen, boodschappen te doen, familiale en andere verplichtingen na te komen, kortom van huis weg te kunnen terwijl de kinderen in goede handen zijn. Een plaatselijke coördinator bemiddelt tussen ouders die een babysit wensen en kandidaat-babysitters, zorgvuldig geselecteerd. De oppassers zijn geen personeelsleden, noch aangestelden van de Bond. Zij verrichten hun taak op vrijwillige en autonome basis na aanvaarding door het gezin. Het zijn meestal studerende jongeren, met de beperkingen van dien: tijdens examenperiodes en op schooldagen overdag is het niet altijd mogelijk aan een vraag te voldoen. Voor een vlot verloop van de dienst is een goede samenwerking en verstandhouding tussen gezinnen, coördinator en babysitter noodzakelijk. De coördinator heeft het recht een prestatie te weigeren van aanvragers die zich niet aan de afpraken houden. Hoe een babysit aanvragen? Contacteer minstens 2 à 3 dagen op voorhand de plaatselijke coördinator. Geef alle nodige informatie om toe te laten een geschikte babysitter te zoeken: waar, wanneer en tot hoe laat u een babysit wenst. aantal kinderen en hun leeftijd. wat van de babysit verwacht wordt (eten geven, medicatie, te slapen leggen).

Afspraken.
Een kinderoppas komt op de kinderen passen en doet geen huishoudelijk werk. Wat met coördinator is afgesproken, wordt nageleefd: halen en terugbrengen, uren, tarief... Een babysit is er om op de eigen kinderen van een gezin te passen. Indien er andere kinderen bij zijn, moet de coördinator van tevoren verwittigd worden. Zorg voor een kleine versnapering, een drankje, een beetje comfort en warmte, een behoorlijke slaapgelegenheid. Bij laattijdige annulering van een aangevraagde babysit, is de prijs van een minimumvergoeding verschuldigd. Een nieuwe afspraak met de babysit maakt u alleen via de coördinator. Geef uw opmerkingen over de babysit door aan de plaatselijke coördinator.

Verzekeringen.
De Gezinsbond, zijn vertegenwoordigers en aangestelden kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die een babysit door zijn fout zou berokkenen, noch voor de schade die hem kan overkomen. Dit belet niet dat, een verzekering is afgesloten, die, binnen de grenzen en modaliteiten van de polis, volgende risico's dekt: burgerlijke aansprakelijkheid van de babysit en de kinderen. Lichamelijke en materiële schade door de oppas geleden tijdens en op weg naar en van de prestatie t.g.v. een ongeval. Opdat de verzekering zou gelden moet bij iedere prestatie een speciaal daarvoor bestemd briefje ingevuld worden. (De babysit heeft zo'n briefje altijd bij zich) Verwittig bij schadegeval onmiddelijk de plaatselijke coördinator.

Wat de babysit moet weten....
Plaats van de koelkast, zekeringkast, thermostaat, EHBO-kistje, toilet en badkamer. Waar je te bereiken bent en wie in geval van nood dient verwittigd (een lijstje met telefoonnummers is erg handig). Of de kinderen nog moeten eten en wanneer ze naar bed moeten. Of er soms medicatie moet gegeven worden (leg goed uit). De bediening van de radio, tv, verwarming,... en nog: Maak voor de baby een reservefles klaar (mocht er een ongelukje gebeuren). Toon waar reservekleren en -beddengoed liggen. Sluit huisdieren (honden) in een afzonderlijke ruimte op.