De Gezinsbond vzw groepeert gezinnen uit Vlaanderen en Brussel. Onze organisatie wil als grootste gezinsbeweging in Vlaanderen:

-de solidariteit tussen de gezinnen bevorderen
-de belangen van de gezinnen behartigen
-ijveren voor een gezins- en kindvriendelijk klimaat.

De Gezinsbond is een vzw die volkomen onafhankelijk werkt en de belangen van de gezinnen uit alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke kringen verdedigt.